MUDr. Gabriel Pallay v Brně přednášel o významu pupečníkové krve a tkáně pupečníku

Ve dnech 7.-10.6.2018 proběhla v Brně 5. Společná konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenské gynekologické a porodnické společnosti SLS s podtitulem „Kontroverze v gynekologii a porodnictví„.

Národní centrum tkání a buněk (NCTB) bylo na této významné akci zastoupeno příspěvkem „Je archivace pupečníkové krve, pupečníku a placenty smysluplná?„, který v pátek 8. 6. 2018 v rámci bloku přednášek s názvem „Reprodukční medicína“ v zastoupení NCTB přednesl MUDr. Gabriel Pallay, CSc. Po stručném představení biologických vlastností perinatálních tkání následovala část věnovaná jejich reálnému klinickému využití v rámci regenerativní medicíny. V rámci objektivity zaznělo upozornění na rostoucí zájem o využívání kmenových buněk získávaných z dospělého lidského organizmu (např. kmenové buňky z periferní krve, nebo indukované pluripotentní buňky). Zároveň ale byla zdůrazněná původní čistota genetické informace kmenových buněk (neovlivněná epigenetickými vlivy, např. methylací bazí DNA), která je v kmenových buňkách dospělého člověka opětovně nedosažitelná.

„Hlavními důvody bankování perinatálních tkání jsou jednak vysoké koncentrace mezenchymálních kmenových buněk využitelné pro regeneraci tkání mesodermálního původu a zároveň i fakt, že jejich genetické informace mají původní novorozeneckou tedy ještě epigeneticky nepozměněnou kvalitu. Takového stavu nelze dosáhnout žádnou laboratorní úpravou buněk odebraných z dospělého lidského organismu,“ vysvětlil MUDr. Pallay v rámci přednášky.

Perinatální tkáně jsou v současnosti ještě stále povětšinou likvidovány jako biologický odpad. Moderní medicinské technologie a metody nám ale nabízí stále nové možnosti jejich využití. Navíc, perinatální tkáně jsou nevyčerpatelným zdrojem – pokud bude existovat lidstvo budou existovat i perinatální tkáně. Klíčovým bodem je uvědomit si to ve chvíli porodu – je to situace, která je v životě každého člověka neopakovatelná.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá možnost využití perinatálních tkání jako perspektivní a právě proto doporučuje o této metodě těhotné informovat. V tomto je role gynekologů a porodníků nezastupitelná.