Národní centrum tkání a buněk mezi světovou elitou v oblasti využívání pupečníkové krve

Světově respektovaná nadace Parents Guide to Cord Blood zahrnula díky dlouhodobé vzájemné spolupráci Národní centrum tkání a buněk mezi své partnery.

Přestože počet onemocnění léčitelných pupečníkovou krví stále narůstá, je pupečníková krev bohužel většinou likvidována jako zdravotnický odpad. Hlavní příčinou je nedostatečná informovanost nastávajících rodičů. Cílem Národního centra tkání a buněk a Parents Guide To Cord Blood je pomoci rodičům při rozhodování, jak s pupečníkovou krví naložit.

Projekt Parents Guide To Cord Blood založila v roce 1998 Dr. Francis Verter po smrti své dcery Shai. Hlavním úkolem nadace je zajištění kompletních a správných informací jak pro nastávající rodiče, kteří se s pupečníkovou krví seznamují, tak i pro pacienty, kteří hledají vhodnou formu léčby. Projekt však získal značnou podporu i mezi odborníky což vyvrcholilo v roce 2007 sestavením Rady Odborníků, kteří analyzují nové vědecké poznatky, klinická hodnocení, ale i právní úpravy v jednotlivých státech, ve kterých se renomované instituce zabývají využitím pupečníkové krve.

Díky aktivitě Národního centra tkání a buněk mají nastávající rodiče možnost prostudovat stránky nadace v českém jazyce.