Bezpečnost pupečníkové krve skladované na Ukrajině

Parents Guide to Cord Blood – O jednotkách pupečníkové krve uchovávaných na Ukrajině by rodiče měli vědět především to, že doposud (k 11. březnu 2022) jsou bezpečně uloženy. Za současných okolností by měly uložené jednotky zůstat v bezpečí ještě nejméně dva měsíce.

Jakmile byly kmenové buňky pupečníkové krve kryogenně zmraženy a umístěny do skladovací nádrže, zůstane nádrž při požadované kryogenní teplotě tak dlouho, dokud bude udržována hladina tekutého dusíku. Není zapotřebí žádná elektřina. Udržování skladování jednoduše vyžaduje, aby někdo občas doplnil hladinu kapalného dusíku v nádržích.

V Kyjevě na Ukrajině jsou dvě banky pupečníkové krve, které mají laboratoře: Hemafund a Institut buněčné terapie. Obě tyto banky přijaly bezpečnostní opatření, která jsou typická pro banky pupečníkové krve všude na světě. Pro laboratoře pupečníkové krve je běžné, že mají záložní zdroje napájení a velké nádrže s rezervním tekutým dusíkem. Dalším společným rysem je systém bezpečnostních kamer v celém vnitřním i vnějším prostoru banky. Vzhledem k současné situaci v Kyjevě navíc pracovníci banky bydlí v laboratoři. Je to jednak kvůli jejich vlastní bezpečnosti, jednak kvůli ostraze zařízení.

Obě banky v Kyjevě jsou od sebe vzdáleny asi 15 km a jejich umístění představuje různé výhody i nevýhody.

Laboratoř pupečníkové krve pro Institut buněčné terapie se nachází v přízemí porodnice číslo 3, která se nachází v městské části Kyjeva. To by mělo být bezpečné, pokud nemocnice nebude bombardována. Bohužel několik porodnic na Ukrajině již bylo vybombardováno.

Laboratoř Hemafundu se nachází v obytné čtvrti u lesa na severním okraji Kyjeva, daleko od hustě obydlených oblastí. Je však velmi blízko hlavní dálnice, která objíždí Kyjev a kterou se snaží využít ruské tanky, a proto by se tato silnice mohla stát dějištěm bojů.

Největší potíží, které obě banky čelí, je traumatické narušení života jejich zaměstnanců. Ukrajina se nachází uprostřed humanitární krize. Hemafund má charitativní fond, který byl původně zřízen na podporu jejich veřejné banky. V současné době je znovu využíván k poskytování „cílené pomoci rodinám našich kolegů na útěku a také k zajištění těch, kteří zůstali na Ukrajině a aktivně se podílejí na obraně naší země“, jak uvedl zakladatel Hemafundu Yaroslav Issakov. „Nyní zoufale potřebujeme dary od našich profesionálních přátel a spolupracovníků. Obracíme se na vás v naší nejhlubší nouzi. Prosíme vás, neopouštějte nás nyní.“