Timeline Stories

Novorozenecké buňky byly poprvé v České republice použity k léčbě mozkové mrtvice

V září roku 2018 prodělal tatínek Lucie cévní mozkovou příhodu. Měl postiženou levou mozkovou hemisféru, kdy došlo k podstatnému ochrnutí a poruchám..Read More

První aplikace autologní pupečníkové krve dítěte v České republice pro léčbu mozkového poranění v důsledku úrazu

Na začátku června 2020 utrpěl tehdy dvouletý Honzík v důsledku tonutí vážné ischemické poškození mozku s následným vigilním kómatem. Léčba na KDAR..Read More

V Národním centru tkání a buněk zahájen vývoj léčivého přípravku na bázi MSC

Vědecký tým Národního centra tkání a buněk, a.s. zahajuje vývoj léčivého přípravku moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk (MSC) z..Read More

Národní centrum tkání a buněk zahajuje odběry tkáně pupečníku pro autologní použití

Národní centrum tkání a buněk, a.s. úspěšně dokončuje vývoj unikátní technologii na zpracování tkáně pupečníku s cílem zachovat vitalitu tkáně i po..Read More

Buňky tkáně pupečníku využilo v Polsku téměř 1000 pacientů

Banka pupečníkové krve PBKM, Polsko, uveřejňuje data týkající se léčby pacientů pomocí buněk tkáně pupečníku. K červenci 2018, PBKM použila buňky tkáně..Read More

V období 2005 – 2015 bylo registrováno již 281 klinických studií na využití perinatálních tkání

Vychází vůbec první přezkoumání advanced cell therapies s využitím perinatálních buněk. (Autoři Couto, Bersenev, Verter). Bylo zjištěno, že bylo registrováno 281 KLH..Read More

Vychází review zabývající se využitelností pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání

Autoři a odborníci na buněčnou terapii Ballen, Verter, Kurtzberg vydávají review zabývající se využitelností pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání a buněk…Read More

30 000 transplantací pupečníkové krve

Dr. Karen Ballen, klinická ředitelka programu pro léčbu leukémie na Massachusetts General Hospital společně s Dr. Gluckmanem a Dr. Broxmeyerem publikovali v..Read More

Pupečníková krev při léčbě vrozené srdeční vady

Dr. Timothy Nelson z Mayo Clinic’s Center for Regenerative Medicine v USA povede klinickou studii, v rámci které se dětským pacientům aplikuje vlastní pupečníková krev..Read More

Světové zásoby dosahují přes 3 mil. jednotek

Nadace Parent’s Guide to Cord Blood na setkání ISTC v roce 2013 uvedla: Světové zásoby pupečníkové krve jsou v současnosti okolo 600..Read More