Prokázána účinnost při léčbě dětské mozkové obrny

První důkaz účinnosti pupečníkové krve v případě léčby dětské mozkové obrny. Výsledky placebem kontrolované dvojitě zaslepené klinické studie byly publikovány v odborném časopise Stem Cells. Studie byla provedena v Jižní Koreji v Bundangu Medical Center pod vedením Dr. MinYoung Kim.