Prokázáno dlouhodobé přežití pacienta po transplantaci pupečníkové krve

Prokázáno dlouhodobé přežití pacienta po transplantaci pupečníkové krve

Doktoři Mitchell Cairo a John Wagner poprvé prokázali, že dlouhodobé přežití pacienta je při transplantaci pupečníkové krve porovnatelné jako při transplantaci kostní dřeně. Roky dalších několika výzkumů tento závěr potvrdily, a to jak u dětí, tak u dospělých pacientů. Doktor Cairo dnes stojí v čele transplantačního programu kmenových buněk v dětské nemocnici ve Westchester Medical Center.