První aplikace autologní pupečníkové krve dítěte v České republice pro léčbu mozkového poranění v důsledku úrazu

Na začátku června 2020 utrpěl tehdy dvouletý Honzík v důsledku tonutí vážné ischemické poškození mozku s následným vigilním kómatem. Léčba na KDAR (ARO) Dětské nemocnice FN Brno, opakované oxygenoterapie v hyperbarické komoře. Bez viditelných známek zlepšení. Dostupné léčebné postupy byly vyčerpány a Honzík měl být propuštěn do domácí péče. Dne 9. července (35 dní od úrazu) dostal Honzík aplikaci autologní pupečníkové krve, kterou měl uchovanou v Rodinné bance perinatálních a mesenchymálních buněk. Zákrok provedl primář MUDr. Petr Dominik na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace Dětské nemocnice FN Brno.

Sledujte příběh Honzíkova uzdravení.