V Národním centru tkání a buněk zahájen vývoj léčivého přípravku na bázi MSC

Vědecký tým Národního centra tkání a buněk, a.s. zahajuje vývoj léčivého přípravku moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk (MSC) z tkáně pupečníku pro léčbu závažných imunitně podmíněných stavů a pro regenerativní medicínu. Cílem projektu je vytvořit užitný vzor, funkční vzorek a ověřenou technologii, na základě které bude možné zavést výrobu léčivého přípravku moderní terapie splňujícího požadavky Evropské lékové agentury dle zásad správné výrobní praxe pomocí bioreaktoru, což umožní automatizaci, reprodukovatelnost, škálovatelnost a výrobu v množství dostatečném pro použití u pacientů v rámci klinických hodnocení.