Vznik největší světové banky pupečníkové krve

Doktor Pablo Rubinstein stál v čele založení světově největší veřejné banky pupečníkové krve The New York Blood Center. Je také celosvětově uznáván za zásluhy v oblasti metodiky odběru a úschovy pupečníkové krve, které se staly průmyslovými standardy v této oblasti. Banka New York Blood Center disponuje v současnosti více než 60 000 uskladněnými jednotkami pupečníkové krve.