Zveřejněna klíčová studie kompatibility dárce

Doktor John Wagner zveřejnil klíčovou studii v odborném časopise Blood, která analyzovala vliv dávky kmenových buněk a stupeň kompatibility dárce na úspěšnost transplantace pupečníkové krve. Následovalo mnoho dalších analytických studií věnující se tomuto tématu.