FAQ celé

Zůstává pupečníková krev uložena v České republice?

Ano, Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je česká firma bez zahraniční účasti. Pupečníková krev Vašeho miminka neopouští hranice České republiky a v případě potřeby pupečníková krev může být do několika málo hodin k dispozici.

Je pupečníkovou krev možné odebrat i u císařských řezů?

Při císařském řezu pupečníkovou krev odebrat lze a odběry se provádějí. Vždy však záleží na rozhodnutí lékaře podle konkrétní situace na porodním sále.

Jak dlouho si při skladování pupečníková krev zachová své vlastnosti?

Při správném skladování na neomezenou dobu. Zatím bylo prokázáno, že ani po 23 letech skladování nedochází k degeneraci buněk nebo jejich ztrátám.

Lze ve vašem Centru darovat pupečníkovou krev do registru?

Zatím ne, ale bylo zahájeno jednání s Bankou pupečníkové krve o rozšíření naší nabídky o možnost darovat naším prostřednictvím pupečníkovou krev do dárcovské banky pupečníkové krve.

Pro které členy rodiny lze pupečníkovou krev ještě použít?

Pokud se nejedná o jednovaječná dvojčata, při použití pupečníkové krve jiného jedince platí pro sourozence podobná pravidla, jako při jiné transplantaci. Nejdříve se musí provést testy, které porovnají kompatibilitu dárce a příjemce. Na podkladě výsledků lékař rozhodne, zda příjemce může přijmout buňky dárce. U přímých příbuzných je vyšší pravděpodobnost, že pupečníková krev bude vhodná.

Lze pupečníkovou krev použít i vícekrát?

Pupečníkovou krev lze po rozmrazení použít pouze jedenkrát. Proto je obvykle zamrazena ve dvou dávkách v poměru 1:2, přičemž se tyto dávky dají rozmrazit nezávisle. Při transplantaci pupečníkové krve se podají obě dávky najednou, protože při tomto použití jde o co největší počet kmenových buněk. Přesto už od počátku ukládání pupečníkových krví od 90. let minulého století je pomýšleno na využití pupečníkové krve k buněčné terapii, proto je část pupečníkové krve zamrazena odděleně k tomuto účelu.

Jak se postupuje, když by došlo k nemoci? Jaké zdravotnické zařízení je k tomu potřeba? Kolik to stojí, co to obnáší?

V případě, že odborný lékař diagnostikuje onemocnění, dle jeho závažnosti a progrese sám rozhodne o případné hospitalizaci pacienta na oddělení, kde konkrétní onemocnění léčí. Je třeba lékaře upozornit, že pacient má uloženu pupečníkovou krev a poskytnout mu protokol o kontrole (posíláme spolu s certifikátem o uložení), kde jsou uvedeny výsledky vyšetření pupečníkové krve a údaje o jejím množství a „bohatosti“. Zároveň však upozorňujeme, že rozhodnutí o způsobu léčby pacienta je plně v kompetenci jeho ošetřujícího lékaře, který na podkladě výsledků vyšetření může nebo nemusí v konkrétním případě aplikaci pupečníkové krve doporučit. Aplikace pupečníkové krve se způsobem provedení neliší od běžné transfúze a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Co se stane s pupečníkovou krví, pokud se Vaše společnost dostane do finančních problémů a skončí?

Zánik a likvidace Společnosti je poměrně komplikovaný proces, jehož součástí je i stanovení právního nástupce, který přebírá všechny závazky, práva a povinnosti likvidované firmy. Tedy v případě, že by došlo k zániku naší Společnosti, přešla by všechna práva a povinnosti na právního nástupce, kterým ze zákona musí být tkáňové zařízení s povolením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (z. 296/2008Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách).