Ceník služeb

Rádi Vám objasníme výhody a klíčové vlastnosti našich produktů. Můžete se obrátit na naši informační linku 800 682 522, kde Vám vše ochotně vysvětlíme.


VYBERTE SI CENOVÝ PROGRAM, KTERÝ VÁM BUDE NEJLÉPE VYHOVOVAT:


ULOŽENÍ TKÁNĚ PUPEČNÍKU

Jako jediná organizace v ČR nabízíme uložení tkáně pupečníku jako samostatný produkt. Tkáň pupečníku je zdrojem mesenchymálních stromálních buněk (hUCT MSCs – human Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells). Tyto buňky představují nové možnosti v oblasti léčby nemocí projevujících se imunologickými dysregulacemi a zánětem. Pro rodinu mohou být v budoucnu cenným biologickým materiálem, který není možné získat jindy, než při porodu.

Základní servis

Cena za odběr a zpracování 12 900 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně) 1 700 Kč

Předplacené skladování 

Cena za odběr a zpracování 12 900 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let 30 600 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let 51 000 Kč

ULOŽENÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE PREMIUM

Pupečníková krev může být použita v experimentálních studiích k léčbě biologických sourozenců nebo k autologní transplantaci. Autologní nitrožilní transplantace je bezpečná a proveditelná u malých dětí se získanými neurologickými poruchami a je v současné době vyhodnocována v klinických studiích fáze I/II pro léčbu dětí s traumatickým poraněním mozku, získanou ztrátou sluchu a dětskou mozkovou obrnou. Kromě toho je bezpečnost a proveditelnost autologní transplantace UCBC hodnocena u dětí s hypoxicko-ischemickou encefalopatií.

Základní servis

Cena za odběr a zpracování 22 900 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně) 1 800 Kč

Předplacené skladování 

Cena za odběr a zpracování 22 900 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let 32 400 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let 54 000 Kč

KOMBINOVANÝ ODBĚR: ULOŽENÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE PREMIUM A TKÁNĚ PUPEČNÍKU

Nejvhodnější je uložení pupečníkové krve i tkáně pupečníku. Zabezpečí se tím jak případná léčba sourozenců, tak budoucí využití v léčbě různých onemocnění dítěte nebo celé rodiny. Nezanedbatelné bude i využití v regeneraci organismu při jeho stárnutí.

Základní servis

Cena za odběr a zpracování 35 800 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně) 3 500 Kč

Předplacené skladování 

Cena za odběr a zpracování 35 800 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let 63 000 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let 105 000 Kč

Stáhněte si kompletní ceník.


ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU A ZÍSKEJTE PRO VAŠE MIMINKO VZÁCNÉ NOVOROZENECKÉ KMENOVÉ BUŇKY.

Děkujeme za Váš zájem o uložení perinatálních tkání a buněk.


Poznámka: Pravidla pro uložení vylučují jakoukoliv osobu se známými krevními přenosnými nemocemi (včetně HIV, HTLV, hepatitidy B a hepatitidy C) z možnosti uložení pupečníkové krve a/nebo tkáně pupečníku.


Klientky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZP 211), mohou dostat na odběr pupečníkové krve příspěvek 500 korun z fondu prevence.