Chci darovat pupečníkovou krev do veřejné banky

Pro potřeby anonymního příjemce je možné pupečníkovou krev darovat do Banky pupečníkové krve České republiky. Darování pupečníkové krve do dárcovské banky je pro dárce zcela bezplatné, náklady na odběr, vyšetření, zpracování, zamrazení a uložení jsou kryty dotačně z Ministerstva zdravotnictví ČR, ze sponzorských darů a z náhrad, které jsou poskytnuty dárcovské bance při vydání štěpu pro léčebné použití. Tato pupečníková krev je po vyšetření znaků tkáňové slučitelnosti (HLA typizaci) zařazena do mezinárodní databáze, kde je přístupná pro nemocné z celého světa. Na tuto pupečníkovou krev již dárce nemá nárok.

Pro vlastní potřebu je možné pupečníkovou krev uchovat v Rodinné bance perinatálních a mesenchymálních buněk. Uchování pupečníkové krve pro vlastní potřebu bezplatné není, náklady na odběr, vyšetření, zpracování, zamrazení a uložení hradí objednatel. Tato pupečníková krev není do registru dárců kostní dřeně zařazena a zůstává k dispozici dárci nebo jeho rodině.

Chcete-li pupečníkovou krev darovat, obraťte se na Banku pupečníkové krve České republiky .