Co je placenta a amniová membrána?

Placenta (také plodový koláč, plodové lůžko) je orgán, který zabezpečuje miminku vše, co potřebuje, dokud ho žena nosí v bříšku. Je nejdůležitějším společným orgánem matky a plodu, funguje jako komunikační spojení matky s dítětem.

Součástí placenty je i tenká průhledná blanka bez cév, amniová membrána, která z placenty přechází na plod, který obklopuje a chrání. Díky svým regeneračním vlastnostem se amniová membrána již řadu let využívá v medicíně, hojně například v očním lékařství jako krytí poraněného oka.

V současné době je také na trhu bionáplast z amniové membrány AMNIODERM®, která prokazuje výborné výsledky při hojení dlouhodbě se nehojích ran.


Placenta spolu s amniovou membránou se běžně po porodu likvidují jako biologický odpad.


Zpracování placenty a amniové membrány probíhá u nás, v Národním centru tkání a buněk, v tzv. „čistých“ laboratořích. Naše postupy i laboratoře jsou pravidelně kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Amniovou membránu pro oční použití dodáváme do 25 nemocnic v České republice, kde jsou aplikovány pacientům s poraněním nebo poškozením rohovky – s rohovkovými vředy, proděravěním rohovky, poleptáním oka apod. V řadě případů amniová membrána zachrání pacienta před transplantací rohovky, nezřídka i před ztrátou oka.

Přípravky z amniové membrány se dále používají ke krytí a léčbě akutních i chronických ran, vředů, v chirurgii při rekonstrukčních operacích k prevenci srůstů a podpoře hojení.


Unikátní vlastnosti amniové membrány:

  • podpora hojení, epitelizace,
  • potlačení zánětu,
  • potlačení jizvení,
  • potlačení infekce,
  • zmírnění bolesti, dráždění,
  • zábrana srůstů.


Možnost darovat placentu

Maminky mají možnost placentu darovat pro léčebné účely nebo pro další výzkum hojivých vlastností a pomoci tak celé řadě pacientů. Placentu je možné darovat pouze v případě porodu císařským řezem, obvykle je odběr prováděn u plánovaných sekcí. V gynekologické ambulanci Vám ošetřující personál poskytne potřebnou dokumentaci a pomůže Vám ji vyplnit.

Obdržíte tři formuláře:

  • informovaný souhlas dárkyně s darováním placenty,
  • dotazník dárkyně placenty,
  • posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce tkání.

Vyplněnou dokumentaci přinesete s sebou při nástupu k porodu a předáte porodní asistentce. Vše ostatní zařídí pracovníci porodnice.

Přibližně za půl roku Vás pozveme na opakovaný odběr krve. Tento odběr je nutný k posouzení zdravotní nezávadnosti odebrané placenty. Budete mít zároveň přehled o Vašem zdravotním stavu.

Náklady související s opakovaným odběrem Vám budou kompenzovány.