Mozková obrna

KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Mozková obrna je chronickým dlouhodobým stavem, při němž je omezena kontrola svalů kvůli poškození mozkových hemisfér v důsledku asfyxie (nedostatku kyslíku).

K tomu může dojít ještě před narozením v důsledku:

  • Omezení krevního zásobování bílé hmoty následkem infekce, nízkého krevního tlaku matky, předčasného porodu a užívání kokainu.
  • Abnormálního rozvoje mozku způsobeného genetickou abnormalitou, infekcí nebo traumatem.
  • Vnitrolebečního krvácení následkem mrtvice, vysokého krevního tlaku matky nebo infekce.
  • Poruch krevního zásobování během porodu, například je-li pupeční šňůra omotána kolem krku.

Mozková obrna se může vyskytnout i po narození, obvykle jako následek infekce nebo traumatického poranění.

Tuzemské statistiky nejsou žel k dispozici a také v zahraničí se uvádějí jen hrubé odhady. Ve Velké Británii postihne 1 z 500 novorozenců ročně a je obvykle spojena s dalšími omezujícími zdravotními stavy jako je epilepsie. V současnosti tam žije 110 000 postižených, náklady na jejich léčbu a péči o ně stojí národní zdravotní službu 4 miliardy liber ročně. Mimo to jsou zde také náklady v podobě ztraceného příjmu pečujících osob, později proplácené výdaje, psychologické následky a dopady na produktivitu.

Klinické testy

V současné době je známo 19 klinických testů s využitím pupečníkové krve pro léčbu mozkové obrny.

Jeden z nejvýznamnějších testů kmenových buněk se odehrává na Duke University v Severní Karolíně pod vedením Dr. Joanne Kurtzberg. Pacienti s mozkovou obrnou dostávají několik transfuzí pupečníkové krve a výsledky prozatím vykazují klíčová zlepšení jejich kognitivních funkcí, chování i sociálních dovedností.

Shrnutí

Ačkoli je léčba s využitím kmenových buněk stále velice experimentální, jeví se pupečníková krev výhodněji než jiné zdroje kmenových buněk, přičemž jako nejlepší se ukazují autologní zdroje kmenových buněk. Je také třeba zmínit, že je to stále ve fázi klinických testů, a není tedy dosud široce dostupné.

Související odkazy


http://www.nhs.uk/Conditions/Cerebral-palsy/Pages/Causes.aspx

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13803/60879/60879.doc

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldhansrd/text/91104-gc0003.htm#091104114000035

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22518/abstract
Ann Neurol. 2011 Nov;70(5):698-712 Stem cell therapy for neonatal brain injury: Perspectives and Challenges. Titomanlio L., Kavelaars A., Dalous J., Mani S., El Ghouzzi V., Heijnen C., Baud O., Gressens P.