Mrtvice

KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Existují dvě základní příčiny mrtvice – krvácení do mozku a sraženina v artérii, která mozek zásobuje krví. Důsledkem obou je zastavení zásobování mozkové tkáně kyslíkem. Nejúčinnější a nejobvyklejší léčbou je prevence včetně léků a změn životního stylu vedoucích ke snížení rizikových faktorů spojovaných s mrtvicí.

Dnes je situace taková, že mrtvice někdy během života postihne každého šestého Čecha. Pětina pacientů v současnosti nepřežije, polovina je postižena různým stupněm invalidity a třetina vyvázne bez následků nebo s lehkým postižením. Mrtvice přitom v roce 2016 zapříčinila 49 865 hospitalizací, číslo ovšem každoročně o jeden až dva tisíce klesá (v roce 2015 bylo hospitalizací 51 691). Cévní mozkové příhodě pak v roce 2016 podlehlo 8795 lidí (tj. cca 10 procent úmrtí v Česku), i zde ale dochází v posledních deseti letech k poklesu o zhruba 500 pacientů ročně (v roce 2015 podlehlo mrtvici 9586 lidí).

Po celém světě žije přibližně 80 milionů lidí, kteří prodělali mrtvici, a více než 50 milionů lidí, kteří přežili, trpí určitou formou trvalého zdravotního postižení. Věk většiny postižených přesahuje 65 let a mrtvice je třetí nejčastější příčinou smrti a nejčastější příčinou invalidity. Vážnost postižení se liší a závisí na rozsahu poškození, které mozek utrpěl.

V EU se nyní vynakládá na léčbu mrtvice asi 30 miliard eur ročně (zhruba 775 miliard korun). K výdajům je třeba připočítat i nepřímé náklady – ztrátu produktivity, sociální dávky či invalidní důchody.


Klinické testy

Vědci z Duke University v Severní Karolíně testují účinek pupečníkové krve na osoby, které utrpěly v dospělém věku ischemickou mrtvici. 1000 pacientů mezi 18 a 90 lety během 3-10 dní od mrtvice podstoupí transfuze. Omezené časné výsledky ukazují, že se pacientům zlepšily motorické funkce i schopnosti mluvit.

Studie Fakulty medicíny ve Stanford University z roku 2016 dříve zkoumala dopady injekcí kmenových buněk do mozku. Všichni pacienti hlásili zlepšení motorických funkcí, a někteří potom byli dokonce schopni znovu mluvit a chodit.

Shrnutí

Pro pacienty, kteří v dospělosti utrpěli mrtvici, se léčebné metody s využitím pupečníkové krve, jeví slibně. Bylo prokázáno, že mezenchymální kmenové buňky pomáhají zotavení v malém měřítku, a další výzkum se plánuje.

Související odkazy


http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/stroke.htm

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01151124
Pilot Investigation of Stem Cells in Stroke (PISCES).

http://www.ninds.nih.gov/research/stem_cell/index.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22213183
Stem Cells. 2012 Apr;30(4):785-96. doi: 10.1002/ stem.1024. Implantation site and lesion topology determine efficacy of a human neural stem cell line in a rat model of chronic stroke. Smith E.J., Stroemer R.P., Gorenkova N,. Nakajima M., Crum W.R., Tang E., Stevanato L., Sinden J.D., Modo M.

http://www.nao.org.uk/idoc.ashx?docId=11ED54B8-BABF-4C0E-AEFC-2A09B55DE4AE&version=-1
Economic burden of stroke in England Division of health and social care research Saka a kol.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752869

https://med.stanford.edu/neurology/divisions/stroke/recovery.html