Osteoartritida

ONEMOCNĚNÍ A ÚRAZY KOSTÍ | KOSTNÍ DŘEŇ, TUKOVÁ TKÁŇ | KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Osteoartritida je degenerací chrupavky, což je tuhá a ohebná tkáň pokrývající konce kloubů a tvořící orgány jako jsou uši, nos a průdušnice.

Chrupavka umožňuje kostem klouzat jedna po druhé a chrání je před vzájemným otěrem. Zranění, zánět nebo poškození chrupavky způsobené sportem, genetickými faktory nebo autoimunitní reakcí organismu vede k bolestem a omezení pohybu postižených kloubů. Může proto být akutní, s náhlým propuknutím způsobeným zraněním, nebo se může projevovat jako chronická dlouhodobá degradace.

Přesný počet osob trpících osteoartritidou je neznámý v důsledku toho, že postižení s mírnějšími symptomy nevyhledávají lékařskou pomoc nebo spoléhají pro kontrolu bolesti a zánětu na běžně dostupné léky. Podíváme-li se opět do statistik Velké Británie, žije zde odhadem 8 milionů lidí postižených osteoartritidou, a náklady s ní spojené jsou odhadovány na 1% ročního HDP. Více než 10 000 lidí ročně vyžaduje lékařské ošetření. Osteoartritida je nejčastější u žen starších 50 let, zatímco poškození při úrazech se častěji vyskytuje u osob mladších 35 let.

Klinické testy

Existuje 104 klinických testů zkoumajících kmenové buňky a osteoartritidu. Většina z nich se soustředí na protizánětlivý účinek mesenchymálních kmenových buněk MSC. Tři testy se také zaměřily na průzkum využití pupečníkové krve na případy osteoartritidy a v Číně bylo ve studii Lidové nemocnice Pekingské univerzity prokázáno, že injekce kmenových buněk u laboratorních myší omezily zánět a zlepšily projevy artritidy.

Shrnutí

Zdá se vysoce pravděpodobné, že kmenové buňky nabízejí příležitost zvrátit některé z nejvážnějších projevů osteoartritidy a dokonce tuto chorobu vyléčit.

Související odkazy


http://www.cartilagehealth.com/acr.html

http://www.nhs.uk/Conditions/Cartilage-damage/Pages/Causes.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21548740
Regen Med. 2011 May;6(3):351-66. Prospects of stem cell therapy in osteoarthritis. Roberts S, Genever P, McCaskie A, De Bari C.