Parkinsonova choroba

NEUROLOGICKÉ | PUPEČNÍKOVÁ KREV, KOSTNÍ DŘEŇ, TUKOVÁ TKÁŇ | KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Parkinsonova choroba je způsobena nedostatkem dopaminu v důsledku smrti nervových buněk v mozku. Buňky neustále vysílají signály, což vede k vyšší než normální koncentraci vápníku v buňkách, což pravděpodobně zvyšuje rychlost metabolismu buněk vedoucí k buněčné smrti.

Smrt těchto buněk ovlivňuje motorické funkce svalů a má kumulativní efekt, přičemž vnější projevy se obvykle projeví teprve po ztrátě 70 % nebo více buněk. Nejobvyklejší fyzické komplikace jsou spojeny s dysfágií nebo polykáním. K symptomům patří také emocionální komplikace vznikající v důsledku změny v hormonální rovnováze, poruchy zraku, spánku a mentálních schopností – což vše může vést ke zvýšeným nárokům na péči.

Parkinsonova choroba není fatální, ale snižuje věk dožití a může vést k vážné invaliditě. Čím je osoba při propuknutí Parkinsonovy choroby starší, tím rychlejší je postup nemoci. Podle odhadů u 1 z 20 lidí s Parkinsonovou chorobou je příčina genetická. Obvykle postihuje lidi starší 50 let, ale 1 z 20 postižených je mladší 40 let.

Klinické testy

V dřívější době byl výzkum kmenových buněk u Parkinsonovy choroby omezen na pochopení choroby samé. Nyní však představuje slibnou variantu léčby.

V Kyotu jsou používány indukované pluripotentní kmenové buňky k tvorbě dopaminergických progenitorů. Ty jsou injekčně vpraveny do oblasti mozku zvané putamen, která je spojena s neurální degenerací typickou pro pacienty trpící touto chorobou. Progenitory se vyvinou v neurony a tyto neurony uvolňují nový dopamin.

Přesný mechanismus, kterým by bylo zajištěno, aby se tyto buňky zachovaly a úspěšně se zapojily do mozku, je stále předmětem zkoumání.

Shrnutí

V současnosti není k dispozici žádný lék na tuto chorobu a kmenové buňky vyléčení nenabízejí. Přesto však představují možnost efektivnější léčby, než je ta, která je v současné době k dispozici.

Související odkazy


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235405
J Med Econ. 2011;14(1):130-9. The economic burden of advanced Parkinson’s disease: an analysis of a UK patient dataset. Findley LJ, Wood E, Lowin J, Roeder C, Bergman A, Schifflers M.

http://www.nhs.uk/conditions/Parkinsons-disease/Pages/Introduction.aspx

http://www.parkinsons.org.uk/research/current_research/life_with_parkinsons.aspx

http://www.epda.eu.com/en/resources/publications-and-web-database/?entryid2=1759&p=2&char=I
European Neurological Review Supplement – Volume 3, Issue 2 2008 Supplement: III International Forum on Advanced Parkinson’s Disease.

http://www.neurology-apd.com/files/article_pdfs/Dodel.pdf
The Economic Burden of Parkinson’s Disease a report by Richard Dodel, Jens-Peter Reese, Monika Balzer and Wolfgang H Oertel.

http://www.eurostemcell.org/factsheet/parkinsons-disease-how-could-stem-cells-help