Poranění mozku

KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Poranění mozku snižuje nebo omezuje zásobení mozku krví, a tudíž i kyslíkem, což vede k odumření mozkové tkáně. Následky mohou být vážné, celoživotní nebo i fatální. Ročně lékaři v Česku ošetří zhruba 75 000 úrazů hlavy, z nich až 3 000 smrtelných. Finanční výdaje státu spojené s léčbou a celkovou péčí o nemocné jsou odhadovány na deset až 11 miliard korun ročně.

Příčinou 50 % všech poranění mozku jsou dopravní nehody a největší skupinou pacientů jsou mladí muži mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem věku.

Na druhou stranu pacienti starší 65 let nejčastěji utrpí poranění mozku následkem pádu. Poranění mozku může být také spojeno s porody, kde se frekvence jeho výskytu pohybuje mezi 1,7 a 3 případy na 1000 živě narozených dětí.

Klinické testy

V současnosti existuje 34 klinických testů zkoumajících využití pupečníkové krve při léčbě poranění mozku, a 55 zkoumajících použití kmenových buněk.

Některé se zaměřují na použití alogenní pupečníkové krve, čímž řeší skutečnost, že jen velmi málo dětem je při porodu odebrána a uchována jejich vlastní pupečníková krev. Jedna studie zkoumá možné změny proteinů, které se vyskytují při poškození mozku, s cílem pochopit mechanismy a následně také povahu poškození. Tato studie ale ještě nezveřejnila výsledky.

Výzkum stále častěji naznačuje, že kmenové buňky z pupečníkové krve mají schopnost proniknout ochrannými bariérami mozku. Jakmile se do mozku dostanou, zdá se, že urychlují hojení díky svým protizánětlivým vlastnostem, růstovým faktorům a urychlovačům krevního oběhu. Míří přímo do poškozené oblasti a tam pracují na zlepšení krevního zásobení a opětovném růstu krevních cév.

Lund University vyvinula mechanismus pro tvorbu mozkových buněk v laboratoři. To nám pomohlo pochopit, jak se z kmenových buněk tvoří buňky mozkové.

Studie na zvířatech

Zmíněné klinické testy jsou založeny na silných datech získaných na zvířecích modelech, při nichž intravenózní transfuze pupečníkové krve u krys působí významné zlepšení pohybových a neurologických schopností. Tato studie také prokázala, že buňky migrují do poraněné oblasti, a že produkují specifické neurologické markery. Ukázalo se, že se buňky integrují do sítě cév v místě zranění.

Shrnutí

Výzkum poranění mozku má mnoho paralel s výzkumem mrtvice, protože v obou případech dochází k nedostatku kyslíku v mozku, což vyústí v jeho poškození. Tato oblast je rozsáhle financována a prací na ní zaměřených je mnoho, což by do budoucna mohlo znamenat dobré výsledky.

Související odkazy


http://www.ukabif.org.uk/information/data

http://www.ukabif.org.uk/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=support

https://www.headway.org.uk/key-facts-and-statistics.aspx

http://clinicaltrials.gov/ct2results?term=cord+blood+brain+injury&Search=Search

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12075993
Cell Transplant. 2002;11(3):275-81. Intravenous administration of human umbilical cord blood reduces neurological deficit in the rat after traumatic brain injury. Lu D., Sanberg P.R., Mahmood A., Li Y., Wang L., Sanchez- Ramos J., Chopp M..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22964590
Bone Marrow Transplant. 2012 Sep 10. doi: 10.1038/bmt.2012.169. Rescuing the neonatal brain from hypoxic injury with autologous cord blood. Liao Y., Cotten M., Tan S., Kurtzberg J., Cairo M.S.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120524092220.htm

https://www.uzis.cz