Reakce štěpu proti hostiteli

AUTOIMUNITNÍ/ZÁNĚTLIVÉ | PUPEČNÍKOVÁ KREV | KLINICKÉ VÝSLEDKY:

K reakci štěpu proti hostiteli (GVHD) dochází, když je transplantát lidské tkáně, jako je například krev nebo orgány dárce pro hostitele napaden hostitelovým imunitním systémem.

Výsledek může být chronický, akutní nebo dokonce fatální. U 20 % až 80 % pacientů, kteří podstoupili transplantaci od dárce, se objeví určitý stupeň reakce štěpu proti hostiteli, který se typicky objevuje 21 až 25 dní po transplantaci. V akutních případech jde o 26 % až 34 % pro plně odpovídající štěpy a 42 % až 52 % pro částečně odpovídající štěpy. U chronických případů jde o přibližně 30 % pro plně odpovídající štěpy a 60 % až 70 % pro částečně odpovídající štěpy.

Klinické testy

Existuje také drobná publikovaná studie, která se zaměřuje na ko-transplantaci mesenchymálních kmenových buněk (MSC) s hematopoetickými buňkami dárce, které vykázaly určitý prospěšný efekt, ale dávka a zacházení s MCS byly označeny jako kritické parametry. Transplantáty pupečníkové krve jsou význačné tím, že je s nimi spojeno jen velmi malé riziko reakce štěpu proti hostiteli. Důvodem je to, že kmenové buňky z pupečníkové krve geneticky dokonale odpovídají dárci.

Studie na pacientech

MSC jsou v současnosti zvažovány pro léčbu chronického GVHD. Studie na 19 pacientech prokázala u 14 pacientů naprostou nebo částečnou remisi bez vedlejších účinků, přičemž 5 z těchto pacientů mohlo ukončit imunosupresivní léčbu.

Shrnutí

Prvotní výsledky při použití MSC buněk se jeví slibně a k dalšímu vyjasnění je v plánu další výzkum.

Související odkazy


http://www.patient.co.uk/doctor/graft-vs-host-disease

http://www.nhs.uk/ipgmedia/national/Cancer%20Research%20UK/Assets/AboutGVHDgraftversushostdiseaseCRUK4pages.pdf

http://marrow.org/Patient/You_and_Survivorship/Treating_Complications/GVHD/What_Causes_GVHD.aspx

http://www.nature.com/bmt/journal/v46/n2/full/bmt2010275a.html
Bone Marrow Transplantation (2011) 46, 163–164; doi:10.1038/bmt.2010.275. Mesenchymal stromal cells as treatment for chronic GVHD. O Ringden and A Keating.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818445
Bone Marrow Transplant. 2010 Dec; 45(12): 1732-40. Mesenchymal stem cell as salvage treatment for refractory chronic GVHD. Weng JY, Du X, Geng SX, Peng YW, Wang Z, Lu ZS, Wu SJ, Luo CW, Guo R, Ling W, Deng CX, Liao PJ, Xiang AP.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18185520
Leukemia. 2008 Apr;22(3):593-9. doi: 10.1038/ sj.leu.2405090. The correlation between cotransplantation of mesenchymal stem cells and higher recurrence rate in hematologic malignancy patients: outcome of a pilot clinical study. Ning H, Yang F, Jiang M, Hu L, Feng K, Zhang J, Yu Z, Li B, Xu C, Li Y, Wang J, Hu J, Lou X, Chen H.