Roztroušená skleróza

KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní odpovědí, která ničí myelinové pochvy chránící mozkové a míšní nervy. Výsledné poškození nervů vede k narušení smyslového vnímání a k neschopnosti kontrolovat svalstvo.

Jde o progresivní onemocnění, a tak mohou být následky RS částečná paralýza spojená s komplikacemi při komunikaci a příjmu potravy – to vše negativně ovlivňuje pacientovu kvalitu života. Současné výzkumy naznačují jako příčinu možné genetické predispozice spojené se spouštějícími faktory v životním prostředí.

RS postihuje přibližně 1 z 1000 lidí, přičemž výskyt v rodině tuto pravděpodobnost ještě zvyšuje na 1 ku 50. Může být spojena s dalšími nemocemi a poruchami, jako jsou cukrovka 1. typu, leukodystrofie a osteoporóza. V České republice je v současnosti asi 20 000 lidí trpících RS a náklady na léčbu přesahují ročně jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny 1,8 miliardy korun.

Klinické testy

V současnosti existuje 193 klinických testů zkoumajících využití kmenových buněk v léčbě RS.

Nedávná mezinárodní studie naznačila, že kmenové buňky mohou RS zastavit. Lékaři pomocí chemoterapie vyřadili z chodu pacientův imunitní systém a poté jej znovu vybudovali pomocí transplantátů kmenových buněk. U testu na 50 lidech se transplantace nezdařila u pouhých 6 % pacientů.

Obdobná předběžná studie zveřejněná ve Sborníku Americké lékařské asociace (Journal of American Medical Association) použila k nahrazení pacientova imunitního systému hematopoetické kmenové buňky. Výsledky ukázaly, že u 80 % pacientů nedocházelo k dalšímu zhoršování symptomů.

Shrnutí

V současné době na RS neexistuje lék a existující výsledky práce s kmenovými buňkami naznačují, že MSC mohou případně nabídnout alternativní možnost léčby, která může nemoc zastavit nebo zvrátit.

Související odkazy


http://www.msrc.co.uk/index.cfm/fuseaction/show/pageid/746

http://www.nhs.uk/conditions/Multiple-sclerosis/Pages/Introduction.aspx

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10930/46699/46699.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1590518
Blood. 2005 Sep 1;106(5):1755-61. Epub 2005 May 19. Mesenchymal stem cells ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis inducing T-cell anergy. Zappia E., Casazza S., Pedemonte E., Benvenuto F., Bonanni I., Gerdoni E., Giunti D., Ceravolo A., Cazzanti F., Frassoni F., Mancardi G., Uccelli A.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683930
Lancet Neurol. 2011 Jul;10(7):649-56. Mesenchymal stem cells for the treatment of multiple sclerosis and other neurological diseases. Uccelli A., Laroni A., Freedman M.S.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15904921
Exp Neurol. 2005 Sep;195(1):16-26. Human bone marrow stromal cell treatment improves neurological functional recovery in EAE mice. Zhang J., Li Y., Chen J., Cui Y., Lu M., Elias S.B., Mitchell J.B., Hammill L., Vanguri P., Chopp M.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18541795
Arch Neurol. 2008 Jun;65(6):753-61. Neuroprotection and immunomodulation with mesenchymal stem cells in chronic experimental autoimmune encephalomyelitis. Kassis I., Grigoriadis N., Gowda-Kurkalli B., Mizrachi-Kol R., Ben-Hur T., Slavin S., Abramsky O., Karussis D.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22610068
Nat Neurosci. 2012 Jun;15(6):862-70. Hepatocyte growth factor mediates mesenchymal stem cell-induced recovery in multiple sclerosis models. Bai L., Lennon D.P., Caplan A.I., DeChant A., Hecker J., Kranso J., Zaremba A., Miller R.H.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16123384
Stem Cells. 2006 Feb;24(2):386-98. Role for interferon- gamma in the immunomodulatory activity of human bone marrow mesenchymal stem cells. Krampera M., Cosmi L., Angeli R., Pasini A., Liotta F., Andreini A., Santarlasci V., Mazzinghi B., Pizzolo G., Vinante .F., Romagnani P., Maggi E., Romagnani S., Annunziato F.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22236384
Lancet Neurol. 2012 Feb;11(2):150-6. Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof-of-concept study. Connick P., Kolappan M., Crawley C., Webber D.J., Patani R., Michell A.W., Du M.Q., Luan S.L., Altmann D.R., Thompson A.J., Compston A., Scott M.A., Miller D.H., Chandran S.