Tvorba kostí

ONEMOCNĚNÍ/PORANĚNÍ KOSTÍ | KOSTNÍ DŘEŇ | KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Zlomeniny kostí mohou vyústit k neschopnosti se po 3-6 měsících normálně zhojit, zejména pokud jsou komplexní, opakované nebo výsledkem choroby.

Tato neschopnost normálního zhojení se běžně vyskytuje u 1 % všech zlomenin, ale je disproporcionálně zvýšena u zlomenin dolních částí nohou (19 %) nebo v případě, že v místě zlomeniny dochází k pohybu. V roce 2005 bylo v České republice evidováno 1,8 mil. úrazů, z toho 468 tis. zlomenin, přičemž hospitalizováno bylo 89 tis. pacientů.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) se nacházejí v pupečníkové krvi, v kostní dřeni a v periferální krvi, a bylo opakovaně prokázáno, že tyto buňky vykazují na svém buněčném povrchu stejné markery jako ty, které se nacházejí na buňkách kostí. Díky tomu mohou být indukovány k tvorbě buněk se stejnými vlastnostmi, jaké mají buňky kostí.

Klinické testy

Klinický test NCT01206179 se zaměřil na použití MCS původem z kostní dřeně k podpoře tvorby kostí u fraktur s poruchou hojení. Další studie zkoumá využití autologních buněk kostní dřeně s biologickou podporou u fraktur s poruchou hojení.

Studie na zvířatech

U myší bylo prokázáno, že přidání kostního morfogenetického proteinu 2 (BMP-2) k lidské pupečníkové krvi zlepšuje při takových zraněních tvorbu kosti. Podle úvah by toto mohlo být v blízké budoucnosti předmětem klinického testu. Srovnání embryonálních kmenových buněk s kmenovými buňkami z pupečníkové krve ukazuje, že ty druhé po zasazení do kostní matice myší vedou k lepší tvorbě kosti.

Studie na lidech

Studie s malým rozsahem s dětmi trpícími osteogenesis imperfecta dokázala bezpečnost a efektivnost MSC původem z kostní dřeně.

Shrnutí

Byl proveden další průzkum při nápravách zlomenin kostí s poruchou hojení s použitím kmenových buněk a biologických podpor, stejně jako s použitím dárcovských materiálů jako jsou kostní štěpy.

Související odkazy


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17451370
J Bone Miner Res. 2007 Aug;22(8):1224-33. Bone healing and migration of cord blood-derived stem cells into a critical size femoral defect after xenotransplantation. Jäger M, Degistirici O, Knipper A, Fischer J, Sager M, Krauspe R.

http://www.patient.co.uk/doctor/Complications-From-Fractures.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19609878
J Biomed Mater Res A. 2010 May;93(2):666-72. Enhancement of in vivo bone regeneration efficacy of osteogenically undifferentiated human cord blood mesenchymal stem cells. Kang JM, Kang SW, La WG, Yang YS, Kim BS.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23124706
Clin Exp Med. 2012 Nov 3. [E-publikace vyšla dříve než tištěná]
Therapeutic application of mesenchymal stem cells in bone and joint diseases.Liu Y, Wu J, Zhu Y, Han J.

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ten.tea.2009.0546
August 2010, 16(8): 2475-2483. doi:10.1089/ten.tea.2009.0546. Tissue Engineering Part A. Jörg Handschel, Christian Naujoks, Fabian Langenbach, Karin Berr, Rita A. Depprich, Michelle A. Ommerborn, Norbert R. Kübler, Matthias Brinkmann, Gesine Kögler, and Ulrich Meyer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10086387
Nat Med. 1999 Apr;5(3):309-13. Transplantability and therapeutic effects of bone marrow-derived mesenchymal cells in children with osteogenesis imperfecta. Horwitz EM, Prockop DJ, Fitzpatrick LA, Koo WW, Gordon PL, Neel M, Sussman M, Orchard P, Marx JC, Pyeritz RE, Brenner MK.

http://www.hsj.co.uk/acute-care/bone-fracture-hospital-admission-data-revealed/5019170.article