Krok za krokem

Co se děje s odebranou tkání? Krok za krokem

Odebráním pupečníkové krve, tkáně nebo placenty naše práce teprve začíná. Je to ucelený proces, který vyžaduje spolupráci porodníků, odborného personálu nemocnic, nekompromisních řidičů a laboratorních expertů.

Odběr pupečníkové krve

Odběr pupečníkové krve provádí porodní asistentka nebo lékař ihned po narození dítěte, po podvázání a přestřižení pupečníku, ale ještě před porodem placenty. Odběr trvá jen několik minut, nebolí maminku ani dítě a nepředstavuje pro ně žádné riziko. Odběr pupečníkové krve lze uskutečnit i v případě porodu císařským řezem.

Převoz do laboratoří

Ihned po odběru jsou pupečníková krev a tkáň pupečníku označeny jedinečnými kódy, uloženy při teplotě 2 až 8 °C a při téže teplotě ve speciálních kontejnerech transportovány do našich laboratoří, kde jsou neprodleně zpracovány. Dopravu zajišťuje Národní centrum tkání a buněk nebo dopravce, který má povolení k přepravě lidských tkání a buněk od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Zpracování pupečníkové krve

Národní centrum tkání a buněk zpracovává pupečníkovou krev za pomoci moderního přístroje Sepax II. Tuto metodu využívá v současné době přibližně 80 % dárcovských i rodinných bank pupečníkové krve v Evropě a USA. Metoda zaručuje zachování nejvyššího počtu kmenových buněk a odstranění červených krvinek, které mohou způsobovat nežádoucí reakce, současně zabraňuje jakékoliv kontaminaci z vnějšího prostředí.

Kryokonzervace – zamražení a skladování pupečníkové krve

Těsně před zamražením je koncentrát pupečníkové krve smíchán s roztokem obsahujícím látky, které chrání kmenové buňky před poškozením v důsledku zmrazení. Vlastní zamrazení pomocí tekutého dusíku je řízeno počítačem. Váčky se zamrazeným koncentrátem buněk z pupečníkové krve jsou uloženy do skladovacích kontejnerů a uchovávány při teplotě pod – 150 °C, vše je trvale monitorováno a několikrát jištěno.

Kontrola kvality pupečníkové krve

  • objem odebrané pupečníkové krve

  • počet jaderných buněk a jejich zastoupení

  • počet krvetvorných buněk a jejich vitalita

  • mikrobiologické vyšetření pupečníkové krve je kontrola, zda krev nebyla v průběhu odběru kontaminována bakteriemi, které by mohly omezit využití pupečníkové krev

  • krevní skupina dítěte – toto vyšetření Vám nabízíme nad rámec vyšetření potřebných pro kontrolu kvality pupečníkové krve

  • vyšetření na přítomnost původců krví přenosných chorob (žloutenka typu B a C, virus HIV, syfilis) – vyšetření se provádí z periferní krve matky

Výsledky všech těchto vyšetření jsou uvedeny v Souhrnu informací, který je Vám zašleme spolu s Certifikátem o uložení.

V případě, že odebraná pupečníková krev nesplňuje požadavky na uložení (např. malý objem nebo přítomnost původců krví přenosných chorob), pupečníková krev je zlikvidována, klient nic nehradí a veškeré náklady spojené s odběrem a vyšetřením na sebe přebírají laboratoře Národního centra tkání a buněk.