Certifikáty a podpora odborných společností

DOPORUČENÍ ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta) jako perspektivní a doporučuje o této metodě těhotné informovat. 

Viz Vyjádření ČGPS ČLS JEP


DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PORODNÍCH ASISTENTEK

Česká společnost porodních asistentek respektuje a svými kroky podporuje využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta).“