Národní centrum pupečníkové krve


Národní centrum pupečníkové krve bylo od svého vzniku založeno jako neziskový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra tkání a buněk ve spolupráci s desítkami porodnic v České republice a na Slovensku. Jeho posláním je dlouhodobě uchovávat pupečníkovou krev a tkáň pupečníku pro autologní použití a informovat veřejnost o významu a možnosti využití pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání a buněk v současné nebo budoucí terapii. Činnost organizace je garantována zakladateli – Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Národním centrem tkání a buněk a je pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv.