Národní centrum tkání a buněk

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk v Národním Centru Tkání a Buněk a.s.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je inovativní biomedicínská společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravků využívajících autologní lidské buňky. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., má status zdravotnického a tkáňového zařízení a je i výrobcem léčivých přípravků moderní terapie. Současně disponuje rodinou bankou perinatálních tkání a buněk. Jako výrobce léčiv moderní terapie se zabývá jak výrobou, tak i vlastním vývojem nových léčiv. Jako tkáňové zařízení vyvíjí a připravuje tkáňové transplantáty nejen pro rutinní chirurgické výkony, ale také pro vysoce specializované výkony v kardiochirurgii, ortopedii, oftalmologii a dalších odbornostech. Národní Centrum Tkání a Buněk je spin off společný podnik společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. a České republiky.

Věda a výzkum Národním centru tkání a buněk

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. se zabývá výzkumem a vývojem nových produktů ve všech oblastech svého zaměření.

Oddělení Moderních terapií se věnuje především oblasti ortopedie. V současné době je hlavním produktem v oblasti Moderní terapie léčivý přípravek z vlastních buněk pacienta. V České republice je zároveň prvním léčivým přípravkem Moderní terapie (Advanced Therapies Medicinal Product), který je zařazen do klinické studie s následnou centralizovanou registrací v rámci Evropské unie.

Oddělení buněčné terapie se věnuje vývoji produktů pro léčbu špatně se hojících ran a buněčných přípravků pro estetickou chirurgii.

Při vývoji nových produktů Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. spolupracuje s týmy předních českých nemocnic, inovativních společností a univerzit v České republice i zahraničí.

Oddělení materiálového inženýrství je zaměřeno na vývoj nanovlákenných nosičů pro použití v humánní medicíně. V prostorách tohoto oddělení je umístěna první nanolinka s technologií NanoSpider™ vyrobená pro přípravu nanomateriálů vhodných pro zdravotnictví.

Oddělení tkáňových transplantátů připravuje ve spolupráci s operatéry transplantáty navržené dle požadavků lékařů ve špičkové kvalitě s důrazem na bezpečnost produktu pro příjemce.

Předností Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je důraz na transfer technologií z oblasti vědy a výzkumu do praxe.