Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk


Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk byla založena jako neziskový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra tkání a buněk ve spolupráci s desítkami porodnic v České republice a na Slovensku. Jejím posláním je dlouhodobě uchovávat pupečníkovou krev a tkáň pupečníku pro autologní použití a informovat veřejnost o významu a možnosti využití pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání a buněk v současné nebo budoucí terapii.

Koncept soukromého rodinného úložiště perinatálních tkání v Národním centru tkání a buněk, byl od svého vzniku v roce 2011 neziskový a aby mohl být nadále rozvíjen, přistoupili jeho zakladatelé k organizačním změnám a od 1. 2. 2020 následnému osamostatnění. Samostatná banka má díky transparentnímu uspořádání jednodušší přístup k získávání dalších prostředků pro svůj rozvoj a efektivnějšímu informování veřejnosti o výhodách uchovávání perinatálních tkání.

Činnost banky je garantována zakladateli – Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Národní centrum tkání a buněk a je pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Rodinná banka v roce 2020 převzala všechny stávající zaměstnance, zařízení, metodické postupy, kontakty, internetové stránky a další, aby zůstala plně zachována kontinuita všech činností.