Proč je dobré si uložit pupečníkovou krev a tkáň pupečníku?

Přemýšlíte o uložení pupečníkové krve nebo tkáně a nemůžete se rozhodnout? V následujících kapitolách se můžete dočíst vše o perinatálních tkáních a buňkách, jejich zpracování a uložení a perspektivách využití.


Proč si uložit pupečníkovou krev nebo tkáň do banky?

Proč ještě nejsem rozhodnuta?

Co jsou perinatální tkáně a buňky?

Jaký je terapeutický potenciál?

 Probíhající klinické studie

 Proč si uložit v naší bance?

 Zkušenosti maminek a názory odborníků

Často kladené otázky a odpovědi

 Proč darovat pro výrobu a výzkum?


Velice rádi vám zde vysvětlíme výhody uložení a pokusíme se rozptýlit vaše obavy či pochybnosti.


Vadí mi cena za uložení

Jsme si vědomi toho, že poplatek za uložení v kryobance není nízký a zvlášť v období před a po porodu se hodí doslova každá koruna. Částka ale respektuje náklady, které s uložením tkání po celou dobu máme a nelze ji příliš měnit. Nesmíme zapomenout na to, že součástí této ceny je vysoká garance, že uložený biologický materiál nebude znehodnocen vlivem vnějších vlivů včetně živelních pohrom.

Snažíme se vycházet našim klientům co nejvíce vstříc a nabízíme proto hned několik možností jak uhradit uložení tkání a krve v bance. Poplatek lze samozřejmě uhradit celý najednou, ale můžete využít možnost výhodného bezúročného splácení v délce jednoho roku nebo dle individuálně nastaveného splátkového programu. Důležité je, že platba probíhá až poté, co je tkáň analyzována, zpracována a uložena v kryobance.

Zkuste si ale porovnat cenu za uložení s výší ročního poplatku za havarijní pojištění automobilu, nejlepších modelů mobilních telefonů nebo s průměrnou mzdou v České republice. Investice do zdraví dítěte nebo celé rodiny je pak v porovnání s výše uvedenými vlastně jen zlomkem výdajů, které často vydáváme spíše pro vlastní potěchu.

Prostudujte si ceník za uložení pupečníkové krve a tkáně pupečníku.


Nebude mě to během porodu obtěžovat? Nehrozí mi nějaká rizika při porodu?

Odběr pupečníkové krve a tkáně je naprosto bezpečný pro matku i dítě. Odběr pupečníkové krve a tkáně pupečníku probíhá až po přestřižení pupeční šňůry. Dítě je v době odběru již od pupečníku odděleno a v péči zdravotnického personálu nebo u maminky na bříšku. Odebíraná krev a tkáň, jsou vlastně krev a tkáň, které by skončily jako biologický odpad a byly zlikvidovány. Vy si tento cenný materiál můžete nechat uložit s vědomím, že děťátku nic špatného nehrozí.

Odběr krve i tkáně trvá několik minut a provádí jej porodní asistentka případně lékař. Průběh porodu není narušen přítomností další osoby.

Mamince dítěte jsou odebrány dvě zkumavky žilní krve, pro kontrolu povinných k vyšetření povinných znaků krví přenosných nemocí.


Nevím pořádně k čemu mi nebo dítěti bude k užitku?

Pupečníková krev a tkáň bude pro potřeby vaší rodiny sloužit zejména jako zdroj mladých vitálních buněk pro budoucí využití v regenerativní medicíně. Tyto uložené buňky můžeme nazvat jako biologickou pojistkou. Buňky jsou vaše vlastní a nikdo jiný k nim přístup mít nebude. V našich laboratořích jsou buňky pečlivě vyšetřeny a je hodnocena jejich kvalita a bezpečnost. Budete tak mít jistotu, že případná aplikace příjemci neublíží. Potenciál léčby perinatálními tkáněmi v buněčné terapii a regenerativní medicíně se díky intenzivnímu vědeckému bádání každým rokem rozšiřuje.

Předpokládá se, že děti, kterým rodiče nechali při narození odebrat a uchovat jejich vlastní perinatální buňky, budou mít v budoucnu lepší přístup k těmto postupům léčby.

Podívejte se na jedinečné vlastnosti perinatálních tkání a buněk.


Nebude to trvat příliš dlouho než se začne skutečně využívat?

Využití perinatálních tkání a buněk není žádnou neznámou. Hojivých vlastností placent se využívalo již na počátku dvacátého století. Například amniová membrána, což je blanka na povrchu placenty, byla poprvé využita již v roce 1910. Placent se v následujících letech hojně využívalo k léčbě popálenin a později kolem roku 1940 už i k léčbě očních poranění. V posledních několika letech se k tomuto trendu vracíme. O terapeutickém efektu buněk pupečníkové krve se mluvilo již kolem roku 1983, kdy se začaly uskladňovat vzorky pupečníkové krve pro vědecké účely. Toho v roce 1988 využil v Paříži Gluckamn a kol., kteří poprvé pupečníkovou krev použili při transplantaci u dítěte trpícího Fanconiho anémií. Dárcem krve byla pacientova sestra. Pacient je dodnes živ a zdráv. Od té doby věda významně pokročila a pupečníková krev je zkoumána pro svůj potenciál i pro léčbu jiných indikací než jsou onemocnění krve.

Významným pokrokem v posledních pěti letech je možnost bankování (kryokonzervace) tkáně pupečníku. Ta je ukládána zejména pro obsah mezenchymálních kmenových buněk (MSC) a je zkoumána ve více než 50 klinických studií.

I Národní centrum tkání a buněk je v tomto směru aktivní a zahájilo vlastní výzkum vývoje léku z tkáně pupečníku. Národní centrum tkání a buněk disponuje unikátní technologií zpracování. Z kryokonzervované tkáně pupečníku lze vyrobit a zakonzervovat buněčný lék obsahující vysoký počet standardně připravených, namnožených a ověřených mezenchymálních kmenových buněk. Snahou je přetvořit původně biologický odpad na potenciální lék, který bude sloužit pro léčbu závažných imunitních stavů a pro regenerativní medicínu.


Co se s mou tkání bude po odběru dít? Nehrozí, že se znehodnotí nebo že bude použita neoprávněně?

Veškeré procesy od samotného odběru, transportu, zpracování, dlouhodobého skladování či případného výdeje jsou bedlivě kontrolovány a monitorovány nejen našimi pracovníky, ale i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

V průběhu procesů probíhá několikastupňová kontrola. Pupečníková krev a tkáň pupečníku jsou uloženy ve speciálních kryoskladech, kde je požadovaná teplota nepřetržitě hlídána v režimu 24/7.

Uskladněná krev a/nebo tkáň náleží dítěti a může být vydána pouze na žádost lékaře.


A co když projekt banky skončí? Jaké mám garance?

Zánik a likvidace Společnosti je poměrně komplikovaný proces, jehož součástí je i stanovení právního nástupce, který přebírá všechny závazky, práva a povinnosti likvidované firmy. Tedy v případě, že by došlo k zániku naší Společnosti, přešla by všechna práva a povinnosti na právního nástupce, kterým ze zákona musí být tkáňové zařízení s povolením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (z. 296/2008Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách).