Milníky v historii pupečníkové krve

Éra pupečníkové krve

8 října 1988

První transplantace pupečníkové krve

První transplantace pupečníkové krve

Matthew Farrow, pětiletý chlapec, který trpěl Fanconiho anémií, jako první na světě podstoupil transplantaci pupečníkové krve. Tato přelomová událost v medicíně byla..Read More

15 května 1989

Začátek éry uchovávání pupečníkové krve

Začátek éry uchovávání pupečníkové krve

Tým vedený doktory Edward A. Boysem a Hal Broxmeyera uveřejnil v odborném americkém národním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, že..Read More

7 září 1989

Transplantace Natalie Curry

Transplantace Natalie Curry

Mezi prvními, kteří podstoupili transplantaci pupečníkové krve, byla Natalie Curry. Transplantaci provedla doktorka Gluckman. Natalie se následně stála jednou z hlavních obhájkyň..Read More

7 ledna 1992

Vznik největší světové banky pupečníkové krve

Vznik největší světové banky pupečníkové krve

Doktor Pablo Rubinstein stál v čele založení světově největší veřejné banky pupečníkové krve The New York Blood Center. Je také celosvětově uznáván..Read More

7 května 1993

První transplantace od nepříbuzného dárce

Mitch Santa byl první, kterému byla transplantována pupečníková krev od nepříbuzného dárce.  V té době mu nebyly ani dva roky. Akutní leukémie mu..Read More

7 února 1995

První transplantace u dospělého pacienta s leukémií

Doktorka Mary Laughin jako první na světě provedla transplantaci pupečníkové krve u dospělého pacienta s leukémií. V té době působila na Duke Medical Center,..Read More

7 srpna 1996

Prokázáno dlouhodobé přežití pacienta po transplantaci pupečníkové krve

Doktoři Mitchell Cairo a John Wagner poprvé prokázali, že dlouhodobé přežití pacienta je při transplantaci pupečníkové krve porovnatelné jako při transplantaci kostní..Read More

7 listopadu 1997

První dospělý pacient obdržel laboratorně namnožené kmenové buňky

Stephen Sprague byl první dospělý pacient, který obdržel laboratorně namnožené kmenové buňky z pupečníkové krve. Byl léčen na akutní myeloidní leukémii v pokročilém stádiu...Read More

7 června 1998

Vznik portálu Parent’s Guide to Cord Blood

Doktorka Frances Verter založila informační portál Parent’s Guide to Cord Blood (Průvodce pupečníkovou krví pro rodiče) na památku své dcery Shai.

7 prosince 1998

První léčba pupečníkovou krví na srpkovitou anémii

Keone Penn byl jako první léčen pupečníkovou krví na srpkovitou anémii. Než podstoupil transplantaci v dětské nemocnici v Atlantě, jako dítě prodělal cévní mozkovou..Read More

7 května 2001

První dítě zachráněno vlastní uloženou krví

Krátce po narození byl Jesse diagnostikován rakovinou očí, která napadla obě jeho oči a mozkomíšní tekutinu. Jesseho léčba v Dětské nemocnici v..Read More

7 září 2002

Zveřejněna klíčová studie kompatibility dárce

Doktor John Wagner zveřejnil klíčovou studii v odborném časopise Blood, která analyzovala vliv dávky kmenových buněk a stupeň kompatibility dárce na úspěšnost transplantace..Read More

7 května 2004

Pupečníková krev poprvé použita k léčbě zhoubného nádorového onemocnění mozku

Andrejovi bylo 6 měsíců, když mu jako prvnímu dítěti transplantovali jeho vlastní pupečníkovou krev k léčbě zhoubného nádorového onemocnění mozku, tzv. meduloblastomu...Read More

7 srpna 2004

První použití autologní pupečníkové krve při léčbě akutní leukémie

Doktor Ammar Hayiani společně s kolegy z Mayo Clinic jako první uveřejnili publikaci o transplantaci autologní pupečníkové krve k léčbě akutní leukémie...Read More

7 února 2005

Dvě jednotky pupečníkové krve pro dospělé

Předním odborníkem v oblasti použití dvou jednotek pupečníkové krve u dospělých je lékařka Juliet Barker. Její první publikace o transplantaci dvou jednotek pupečníkové..Read More

7 února 2005

Pupečníková krev při léčbě poškození mozku

Abby Pell byla prvním dítětem, kterému byly aplikovány kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve v rámci experimentální léčby poškození mozku, které vzniklo..Read More

7 května 2005

Pupečníková krev může zastavit neurologická poškození mozku

Lékařka Joanne Kurtzberg spolu s kolegy publikovali první odborný článek prokazující, že transplantace pupečníkové krve může zastavit neurologická poškození mozku tím, že..Read More

7 října 2005

První léčba dětské mozkové obrny

Ryan Schneider byl prvním dítětem s dětskou mozkovou obrnou, které bylo léčeno jeho vlastní pupečníkovou krví uloženou v soukromé bance. Jeho pupečníková..Read More

7 října 2007

První léčba epidermolysis bulosa

Nate Liao byl prvním dítětem, který získal transplantát kmenových buněk od sourozence k léčbě vzácné a smrtelné kožní choroby, která se nazývá..Read More

7 března 2008

1 z 200 Američanů podstoupí transplantaci kmenových buněk

Doktoři J.J. Nietfeld a Verter společně s týmem z CIBMTR zveřejnili v časopise Biology of Blood and Marrow Transplantation analýzu statistik transplantací kmenových..Read More

7 října 2009

20 000 transplantací pupečníkové krve

Dr. Vanderson Rocha a Dr. Eliane Gluckman  jménem European Blood and Marrow Transplant (Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně) zveřejnili..Read More

7 ledna 2010

Prokazuje se životaschopnost dlouhodobě zmrazených buněk

Vědec doktor Hal Broxmeyer vytvořil standardní protokoly pro skladování pupečníkové krve. V časopise Cell Stem Cell uvedl, že v jeho laboratoři rozmrazili pupečníkovou..Read More

7 ledna 2010

Nový způsob množení kmenových buněk

Dr. Colleen Delaney s kolegy z Fred Hutchinson Cancer Research Center našli nový způsob jak rozmnožovat kmenové buňky pupečníkové krve v laboratoři,..Read More

7 září 2010

Prvních 184 dětí léčených na získané neurologické poruchy

Dr. Joanne Kurtzberg a její kolegové zveřejnili odborný článek v časopise Transfusion, který popisuje léčbu prvních 184 dětí léčených na získané neurologické poruchy..Read More

7 března 2011

Vlastní kmenové buňky na traumatické poškození mozku

Dr. Charles S. Cox Jr. a kolektiv zveřejnili v časopise Neurosurgery, že podání vlastních kmenových buněk dětem se ukazuje jako slibná léčba pro..Read More

7 listopadu 2011

Transplantace od sourozenců jsou 1,5 krát úspěšnější

Od své první transplantace pupečníkové krve v roce 1988 Dr. Eliane Gluckman vedla klinické studie, které porovnávaly výsledky transplantací pupečníkové krve od příbuzného..Read More

7 srpna 2012

První klinická studie pro léčbu dětí s autismem

Dr. Michael Chez, ředitel dětské neurologie v Sutter Neuroscience Institute v Sacramentu, zahájil první klinickou studii s využitím vlastní pupečníkové krve pro..Read More

7 prosince 2012

Tým Elizabeth Shpall oznamuje schopnost až 30 násobného množení buněk

Tým Elizabeth Shpall oznamuje schopnost až 30 násobného množení buněk

Doktorka Elizabeth Shpall a kolektiv z MD Anderson Cancer Center zveřejnili v časopise New England Journal of Medicine, že umějí namnožit kmenové buňky pupečníkové..Read More

7 prosince 2012

Prokázána účinnost při léčbě dětské mozkové obrny

První důkaz účinnosti pupečníkové krve v případě léčby dětské mozkové obrny. Výsledky placebem kontrolované dvojitě zaslepené klinické studie byly publikovány v odborném..Read More

7 prosince 2012

Na léčbu bylo použito již 900 jednotek pupečníkové krve

Nadace Parent’s Guide to Cord Blood informuje, že do konce roku 2012 soukromé (rodinné) banky po celém světě vydaly na léčbu více..Read More

7 ledna 2013

Zahájena studie použití pupečníkové krve pro prevenci diabetu 1. typu

Dr. Maria Craig, dětská endokrinoložka z Dětské nemocnice v Sydney v Austrálii, začala první světovou studii, která se pokouší použít vlastní pupečníkovou..Read More

7 dubna 2013

Transplantace rezistentní krve proti HIV

Dr. John Wagner jako první na světě transplantoval pupečníkovou krev dítěti s HIV a leukémií. Cílem bylo vyléčit chlapce pupečníkovou krví od dárce,..Read More

7 května 2013

Světové zásoby dosahují přes 3 mil. jednotek

Nadace Parent’s Guide to Cord Blood na setkání ISTC v roce 2013 uvedla: Světové zásoby pupečníkové krve jsou v současnosti okolo 600..Read More

7 června 2013

Pupečníková krev při léčbě vrozené srdeční vady

Dr. Timothy Nelson z Mayo Clinic’s Center for Regenerative Medicine v USA povede klinickou studii, v rámci které se dětským pacientům aplikuje vlastní pupečníková krev..Read More

7 července 2013

30 000 transplantací pupečníkové krve

Dr. Karen Ballen, klinická ředitelka programu pro léčbu leukémie na Massachusetts General Hospital společně s Dr. Gluckmanem a Dr. Broxmeyerem publikovali v..Read More

7 června 2015

Vychází review zabývající se využitelností pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání

Autoři a odborníci na buněčnou terapii Ballen, Verter, Kurtzberg vydávají review zabývající se využitelností pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání a buněk...Read More

7 listopadu 2016

V Národním centru tkání a buněk zahájen vývoj léčivého přípravku na bázi MSC

V Národním centru tkání a buněk zahájen vývoj léčivého přípravku na bázi MSC

Vědecký tým Národního centra tkání a buněk, a.s. zahajuje vývoj léčivého přípravku moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních kmenových buněk (MSC) z..Read More

7 září 2017

Národní centrum tkání a buněk zahajuje odběry tkáně pupečníku pro autologní použití

Národní centrum tkání a buněk, a.s. úspěšně dokončuje vývoj unikátní technologii na zpracování tkáně pupečníku s cílem zachovat vitalitu tkáně i po..Read More

7 prosince 2017

V období 2005 – 2015 bylo registrováno již 281 klinických studií na využití perinatálních tkání

Vychází vůbec první přezkoumání advanced cell therapies s využitím perinatálních buněk. (Autoři Couto, Bersenev, Verter). Bylo zjištěno, že bylo registrováno 281 KLH..Read More

7 července 2018

Buňky tkáně pupečníku využilo v Polsku téměř 1000 pacientů

Banka pupečníkové krve PBKM, Polsko, uveřejňuje data týkající se léčby pacientů pomocí buněk tkáně pupečníku. K červenci 2018, PBKM použila buňky tkáně..Read More

1 června 2020

Novorozenecké buňky byly poprvé v České republice použity k léčbě mozkové mrtvice

Novorozenecké buňky byly poprvé v České republice použity k léčbě mozkové mrtvice

V září roku 2018 prodělal tatínek Lucie cévní mozkovou příhodu. Měl postiženou levou mozkovou hemisféru, kdy došlo k podstatnému ochrnutí a poruchám..Read More

9 července 2020

První aplikace autologní pupečníkové krve dítěte v České republice pro léčbu mozkového poranění v důsledku úrazu

První aplikace autologní pupečníkové krve dítěte v České republice pro léčbu mozkového poranění v důsledku úrazu

Na začátku června 2020 utrpěl tehdy dvouletý Honzík v důsledku tonutí vážné ischemické poškození mozku s následným vigilním kómatem. Léčba na KDAR..Read More