Náš vědecký tým

MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.

vedoucí oddělení Research and Developement


Vzdělání získal na na Ternopilské státní lékařské univerzitě, ve studiu pokračoval na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu experimentální medicíny České Akademie Věd. Svou doktorskou práci obhájil v roce 2012 a získal titul Ph.D. v neurovědách.

Výzkum doktora Forostyaka je zaměřen na oblast regenerační a translační medicíny se zaměřením na hodnocení regeneračního potenciálu kmenových buněk, v současnosti zejména na mezenchymální buňky z tkáně pupečníku.

Ing. Stanislava Košková

vedoucí úseku Moderní terapie a buněčných transplantátů


Vzdělání získala na Mendelově univerzitě v Brně.

Od roku 2003 se zabývá problematikou kmenových buněk a jejich izolací z různých typů tkání. Podílela se na izolaci, kultivaci a cílené diferenciaci lidských embryonálních a mesenchymálních kmenových buněk.

Je spoluautorkou několika vědeckých publikací.

Zabývá se vývojem, klinickým hodnocení a výrobou léčivých přípravků Moderní terapie.

Ing. Zuzana Šalomounová

product manager pro perinatální tkáně a buňky


Vzdělání získala na Mendelově univerzitě v Brně.

Od roku 2010 se zabývá problematikou lidských buněk, od roku 2012 se věnuje oblasti kryokonzervace pupečníkové krve a tkáně pupečníku a následnému využití perinatálních tkání.

V rámci své činnosti v NCTB se podílela na vývoji technologií zpracování perinatálních tkání.

Aktivně se podílí na informovanosti a edukaci laické a odborné veřejnosti o pupečníkové krvi a tkáni pupečníku.

Mgr. Marie Vaškůjová

laboratorní specialista úseku Moderní terapie a buněčných transplantátů


Vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Biochemie.

Problematikou lidských tkání a buněk a zpracováním pupečníkové krve a tkáně pupečníku se zabývá od roku 2015.

Podílí se na zlepšování procesů zpracování a kryokonzervace perinatálních tkání, provádí procesní validace a veškeré kontroly kvality.