fbpx

Zkušenosti maminek a názory odborníků

DOPORUČENÍ ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta) jako perspektivní a doporučuje o této metodě těhotné informovat. 

Viz Vyjádření ČGPS ČLS JEP


DOPORUČENÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PORODNÍCH ASISTENTEK

Česká společnost porodních asistentek respektuje a svými kroky podporuje využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta).“

Viz Vyjádření ČSPA


Hana Svobodová

Bývalá moderátorka a vicemiss z roku 2008. Ráda sportuje a hlouběji se zajímá o zdravé stravování, cestuje po světě a poznává jiné kultury. Momentálně je na mateřské dovolené.

MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

Vedoucí akreditované Laboratoře pro spermatologii a andrologii při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně, zakladatelka a šéfka spermabanky psího plemene v České republice

 

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Je přednostou Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno. Zabývá se zejména rozvojem nových metod diagnostiky a léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou. Podílel se na zavedení umělého oplození a porodu prvního dítěte ze zkumavky v Československu (1982). Je autorem a spoluautorem více než 200 původních prací a oponovaných výzkumných zpráv, přednáší u nás a v zahraničí. Dlouholetý člen Vědecké rady MZ ČR a LF MU, grantové agentury MZ ČR, hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví, předseda odborné společnosti pro asistovanou reprodukci a člen redakčních rad odborných časopisů.