Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno, ČR
800 682 522 (po-pá 8.00-20.00)
pupecnikova.krev@natic.cz

Zkušenosti maminek a názory odborníků


Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vnímá možnost využití perinatálních tkání (pupečníková krev, tkáň pupečníku, placenta) jako perspektivní a doporučuje o této metodě těhotné informovat.

Česká společnost porodních asistentek respektuje a svými kroky podporuje využití perinatálních tkání (pupečníková krev , tkáň pupečníku, placenta).“


MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

Vedoucí laboratoře andrologie a spermatologie na oddělení genetiky a reprodukce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, zakladatelka spermabanky psího plemene v ČR.


Hana Svobodová

I. Česká vicemiss 2008 a moderátorka ve Fashion TV. Jako modelka pracovala již od 15 let v zahraničí. Vystudovala diplomacii. Ráda sportuje a hlouběji se zajímá o zdravé stravování, cestuje po světě a poznává jiné kultury. Baví ji cizí jazyky a momentálně je na mateřské dovolené.


Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Je přednostou Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno. Zabývá se zejména rozvojem nových metod diagnostiky a léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou. Podílel se na zavedení umělého oplození a porodu prvního dítěte ze zkumavky v Československu (1982). Je autorem a spoluautorem více než 200 původních prací a oponovaných výzkumných zpráv, přednáší u nás a v zahraničí. Dlouholetý člen Vědecké rady MZ ČR a LF MU, grantové agentury MZ ČR, hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví, předseda odborné společnosti pro asistovanou reprodukci a člen redakčních rad odborných časopisů.