Založení Rodinné banky perinatálních a mesenchymálních buněk

Vážení klienti, milí rodiče,

s hrdostí si Vám dovolujeme oznámit, že díky usilovné a tvrdé práci a vytrvalému nadšení všech zaměstnanců úseku perinatálních tkání v Národním centru tkání a buněk, bude od 1. února 2020 Rodinná banka působit jako samostatný subjekt – Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk. Jde o dlouho připravovaný krok, jehož cílem je vytvoření důvěryhodné, efektivní a přátelské Rodinné banky pro uchovávání perinatálních tkání.

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk vzniká jako neziskový projekt Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra tkání a buněk ve spolupráci s desítkami porodnic v České republice a na Slovensku. Jejím posláním je dlouhodobě uchovávat pupečníkovou krev a tkáň pupečníku pro autologní a alogenní použití a informovat veřejnost o významu a možnosti využití pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání a buněk v současné nebo budoucí terapii.

Koncept soukromého rodinného úložiště perinatálních tkání v Národním centru tkání a buněk, byl od svého vzniku v roce 2011 neziskový ( – nevytváří zisk k přerozdělení mezi své zakladatele; zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání) a aby mohl být nadále rozvíjen, přistoupili jeho zakladatelé k organizačním změnám a následnému osamostatnění. Samostatná banka bude mít díky transparentnímu uspořádání jednodušší přístup k získávání dalších prostředků pro svůj rozvoj a efektivnějšímu informování veřejnosti o výhodách uchovávání perinatálních tkání.

Pro stávající klienty se prakticky nic nemění – ostatně již více než rok měl úsek perinatálních tkání v Národním centru tkání a buněk svůj zcela samostatný tým, specifický název „Rodinná banka“, internetové stránky a mnoho dalších samostatných projektů. Činnost banky bude samozřejmě stále garantována zakladateli a bude také stále pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jedinou viditelnou změnou je adresa v korespondenci a na účetních dokladech. Nová Rodinná banka přebírá také všechny stávající zaměstnance, zařízení, metodické postupy, kontakty, internetové stránky a další, aby zůstala plně zachována kontinuita všech činností.

Každý měsíc zaznamenáváme stále vyšší zájem o ukládání perinatálních tkání a poslední průzkumy také ukázaly, že zásadně vzrostla informovanost mezi těhotnými maminkami. Přáli bychom si, aby si perinatální tkáně mohla uchovat každá maminka. Jde o velice vzácný biologický materiál s dnes dosud nedoceňovaným potenciálem. Zkušenosti prokázaly, že uchováním pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku můžete zachránit lidský život!

Věříme, že se nová Rodinná banka stane lídrem na poli uchovávání perinatálních tkání a bude nadále poskytovat nejlepší služby ve svém oboru.

Za Rodinnou banku
Rudolf Horák, ředitel